Palvelut2

 

YRITYSKUVA

 Yrityskuvalla ja imagolla on keskeinen rooli yrityksen menestymisessä. Uskottava ja luottamusta herättävä yrityskuva on merkittävä kilpailutekijä. Hallitulla yrityskuvalla pystytään selkeyttämään ja tehostamaan liiketoimintaa, sekä määrittämään yrityksen vahvuudet. Nämä asiat yleensä nousevat esiin kotisivuja tehtäessä, miten haluamme esittäytyä asiakkaillemme?

 Alfasivut auttavat yritystä luomaan alusta alkaen asiakkaalleen yrityskuvan tai selkeyttämällä olemassaolevaa. Konkreettisia toimintoja tätä varten ovat ulkoisesti uskottavan visuaalisen ilmeen luonti mm. logolla, värimaailmalla ja kuvilla. Sisäisesti taas pitää löytää yrityksen fokus ja vahvuudet sekä luoda selkeä strategia miten nämä ilmaistaan asiakkaille.